top of page

Katarakt (grå starr) är en av de allra vanligaste ögonsjukdomarna. Numera botas katarakt med en enkel operation.

 

Glaukom (grön starr) är också en mycket vanlig ögonsjukdom och som är synnerligen viktigt att man i tid upptäcker och behandlar, för att undvika permanent skada på synen.

 

"Gula fläcken" – dvs. det som egentligen heter "maculadegeneration" eller "AMD" – är en vanlig sjukdom hos äldre personer. Eftersom det numera finns metoder att förebygga och behandla skador på gula fläcken är det mycket viktigt att man i tid får diagnos och behandling. Regelbundna kontroller av ögats inre delar hos ögonläkare är här av avgörande betydelse.

 

Läs mer om några av dessa ögonsjukdomar genom att klicka på respektive knapp nedan.

bottom of page