top of page

På grund av coronapandemin är mottagningen tills vidare öppen endast i begränsad omfattning.

Vi tar bara emot om vissa villkor är uppfyllda, se nedan.

Villkor för godkänd bokning

Bokning accepteras ENDAST om något av följande är uppfyllt:

  • Tidigare patient hos oss som är under behandling för glaukom (grön starr).

  • Ny eller tidigare patient hos oss med ärftlig belastning för glaukom. Vi gör synundersökning, undersökning av ögonbotten och tryckmätning.

  • Nybesök vid välgrundad misstanke på synhotande sjukdom, såsom grå eller grön starr eller sjukdom i gula fläcken. Detta efter nyligen genomförd undersökning hos optiker. Medtag resultatet av optikerundersökningen.

  • Barn under 8 år som har konstaterad eller misstänkt synnedsättning efter undersökning hos BVC eller skolhälsovården.

  • Ögonläkarintyg för tex. körkort eller flygcertifikat.

Alla övriga ögonbesvär hänvisas till primärvården eller annan ögonmottagning.

Vi förhåller oss rätten att avboka en icke godkänd bokning.

bottom of page